Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o místním poplatku za KO.pdf

     01.01.2024

OZV č.1 2024 obce Senička o stanovení systému odpadového hospodářství.pdf

15.03.2024

OZV o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2024 

Obecně závazná vyhláška obce Senička č. 1/08, kterou se stanoví část společného obvodu Základní školy Senice na Hané, ročníky 1 - 9       

08.07.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/05, Požární řád obce

25.11.2005
Nařízení obce č. 1/05, kterým se ruší OZV č. 1/01, o schůdnosti místních komunkací a průjezdních úseků silnic 18.03.2005
   
   

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací