Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

Senička je nevelká obec s 330 obyvateli a najdeme ji jižním směrem od města Litovel. Obec se rozkládá pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny a v okrajové části oblasti nazývané Haná. Kolem jižního okraje obce protéká říčka Blata. První písemná zmínka o obci je z roku 1348, podle archeologických průzkumů bylo území dnešní obce osídleno již v pravěku. Významnou památkou v obci je kaple postavená v roce 1734. Nejstarší zachovanou budovou na území obce je bývalý vodní mlýn pocházející z roku 1896. Kolem východního okraje obce prochází trasa značené lokální cyklostezky. Dostupné autem po celý rok

Archeologické nálezy v katastru Seničky

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348, kdy na českém trůně seděl král a pozdější císař Karel IV.V nejstarších pramenech se ves nazývá Malá Senice (v latinském záznamu z r.1348 "in Parvo Senicz", v českých zápisech v letech 1460 až 1905 Malá Senice.

Až do 16.století byla Senička rozdělena mezi řadu feudálních vlastníků a majetkové poměry v ní byly velmi spletité.

V první polovině 15.století se značná část vsi dostala do rukou zámožných vladyků z Dubčan.
Část vsi patřila vlastníkům hrádku Lysova.
Někdy v časech husitských bouří či v neklidných letech po jejich odeznění získali lysovské zboží Kunštátští ze Senice.

V Seničce stála kaple sv.Andělů stážných, postavená z peněz shromážděných zdejšími věřícími. Základní kámen této barokní stavby položil dne 13.7.1734 karel říšský hrabě z Martinic, probošt vyšehradské kapituly, kanovník kapituly olomoucké a prebendní pán Seničky, za přítomnousti P. Tomáše Kozáčka, faráře v Senici, P. Rudolfa Adalberta Bracheliho, tajemníka hraběte Martinice, a P.Josefa Karla Hauka, hospodářského správce, jak svědčí zápis v pamětní knize obce. O kapli do r. 1847staral kostelní sluha, ubytovaný v obecním domku čp. 30 poblíž kaple.

Ke starýmčasům patří i vyprávění o Elišce z kunštátu, která od roku 1466 sídlila za obcí na hradě Lysově (dodnes se zde říká U Zámku - parcela na hranici s Cakovem) a jezdila každý den po cestě Křébem do kostela v Senici na Hané, tehdy Hrubé Senice.Jak jsme již uvedli, cestě se i po staletí říkalo Eliščina a tvrdilo se, že nikdy nezaroste travou.

Historie školy v Seničce

Jedna z první zmínek o škole v Seničce je z roku 1848, kdy se vyučovalo v pastoušce v  Trávníku  v domě č.43. Zároveň je ale doloženo, že od roku 1834 denně docházel do Seničky podučitel Severín Moudrý z "Hrubé senice" vyučovat zdejší mládež, a to až do postavení nové školní budovy. Šlo o běžnou praxi po celé 19.století.

O úrovni vzdělání v Seničce vedle významných osobností svědčí i zajímavá statistika z roku 1932, která vypočítává významné rodáky obce a postavení, které dosáhli. Jsou mezi nimi dva lékaři, tři advokáti. tři faráři, 14 učitelů a učitelek, ředitel Ústřední rolnické záložny v Olomouci, do roku 1918 největšího českého peněžního ústavu v Olomouci, který soustřeďoval kapitál z venkovských záložen, ředitel velké a vlivné Rolnické záložny v Litovli, ředitelé Koncernu moravských sladoven v Brně a Pozemkového ústavu v Praze.
V současné době je škola v Seničce uzavřena.

Základní data z  dějin obce Seničky

1348 První písemná zmínka o vsi Seničce

1353 První písemná zmínka o později zaniklé tvrzi a dvorci Lysově

1382 Nejstarší zpráva o Horním mlýnu v Seničce

1399 Kapitulní dvůr v Seničce zpustošen stoupenci markraběte Prokopa

1465 Eliška z Kunštátu rozprodala dvůr v Lysově poddaným ze Seničky

1538 Poručníci dětí po Havlu Chudobínovi z Bařic prodali poslední díl Seničky olomoucké kapitule, která tak celou ves soustředila ve svých rukou

1734 Založení kaple sv.Andělů strážných

1787 Zrušení a parcelace kapitulního dvora v Seničce

1790 Abolice roboty

1848 Zrušení poddanství a patrimoniálního systému - Senička se stává samostatnou obcí Narodil se Josef Svozil

1850 Správu obce přejímá první volený obecní výbor v čele se starostou,Senička se stává součástí politického a soudního okresu Litovel

1853 Otevření obecné školy v Seničce

1866 Průchod rakouských a pruských vojsk obcí

1872 První mlátička v obci

1890 Nová školní budova

1910 Založen sbor dobrovolných hasičů

1926 Dokončeno scelování pozemků

1956 Založeno Jednotné zemědělské družstvo

1960 Odrlice byly připojeny k Seničce

1974 Připojení Seničky k Senici na Hané

1975 Zrušení školy

1991 Senička se opět stala samostatnou obcí

1993 Obnovení školy

1995 Vybudován plynový přivaděč ze Senice na Hané do Seničky

1996 Ukončena plynofikace obce včetně domovních přípojek. V souvislosti s reorganizací školy byla v obci otevřena mateřská škola, 1 a 3. ročník základní školy a školní družina zůstaly zachovány.

Vodovod Pomoraví v obci (hlavní řád)