Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Přijaté dotace

Přijaté dotace

R.2023

Logo_kraje_na_web.jpg  logopov-2023-2.jpg   

Olomoucký kraj v rámci programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" poskytl obci Senička dotaci ve výši 282.015 Kč na akci "Realizace energeticky úsporných opatření v Obci Senička".

R.2022

Logo_kraje_na_web.jpg    ochranna-známka-pov-ok-2022.jpg

Olomoucký kraj v rámci programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2022", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" poskytl obci Senička dotaci ve výši 466.810 Kč na akci "Výstavba odstavných ploch v Obci Senička".

R.2021

Logo_kraje_na_web.jpg       ochranna-znamka-pov-ok.jpg

Olomoucký kraj v rámci programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021", dotační titul "Podpora přípravy projektové dokumentace" poskytl obci Senička dotaci ve výši 261.400 Kč na akci "Projektová dokumentace Obec Senička – obnova chodníku podél silnice III/37313 a výstavba odstavných ploch".

Logo_kraje_na_web.jpg               ochranna-znamka-pov-ok.jpg

Olomoucký kraj v rámci programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" poskytl obci Senička dotaci ve výši 232.040 Kč na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci Senička".

R. 2020

Logo_kraje_na_web.jpg                 logopov-2020.jpg

Olomoucký kraj v rámci "Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020" poskytl obci Senička dotaci ve výši 105.875 Kč na akci Územní plán Senička.

Olomoucký kraj v rámci "Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020" poskytl obci Senička dotaci ve výši 375.533 Kč, dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" na akci "Rekonstrukce obecní budovy č.p. 82 v Seničce."

Logo MMR ČR.jpg

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo obci Senička dotaci ve výši 134.915 Kč na akci Územní plán Senička.

 

R. 2019

Olomoucký kraj.jpg

Olomoucký kraj v rámci programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019", dotační titul "Podpora budování a obnovy infrastruktury obce" poskytl obci Senička dotaci ve výši 199.375 Kč na akci "Výstavba chodníku podél silnice III/37313 v obci Senička".

R.2018

Olomoucký kraj.jpg

Místní komunikace Senička

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č.1  - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce - poskytl obci Senička dotaci ve výši 500.000,- Kč na akci  "Místní komunikace Senička."

R. 2017

Logo OPZP

Likvidace odpadních vod Senička

Obec Senička obdržela v roce 2017 dotaci ve výši 23 981 053,59 Kč z OPŽP na projekt Likvidace odpadních vod Senička.

R. 2017

Likvidace odpadních vod Senička

Olomoucký kraj v rámci programu "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017", dotační titul č. 1 "Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací" poskytl obci Senička dotaci ve výši 2.300.000 Kč na akci "Likvidace odpadních vod Senička".

R. 2016

Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 poskytl obci Senička investiční dotaci na projekt:"Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30.

R. 2015

Restaurování památky Pomník I. a II. světové války

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na úhradu nákladů spojených s obnovou památky Pomník obětem I. a II. světové války částkou 20.000 Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015.

R. 2014

Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 poskytl Obci Senička neinvestiční finanční příspěvek ve výši 74.000 Kč na projekt: Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička.

R. 2013

Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s "Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013" částkou 10.000,- Kč.

R. 2012

Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s "Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012" částkou 10.000,- Kč a 14.000,- Kč.

Projekt: brod "U Přední skály"

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova 2012 přispěl Obci Senička na realizaci projektu: brod "U Přední skály" částkou ve výši 225.000,- Kč.

Akce: "Bezpečně v obci"

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na realizaci projektu: "Bezpečně v obci" – pořízení 2 ks radarů (informačních panelů měření rychlosti)" částku ve výši 42.000 Kč.