Přijaté dotace

ROK 2019   

Olomoucký kraj v rámci programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“, dotační titul „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ poskytl obci Senička dotaci ve výši 199.375 Kč na akci „Výstavba chodníku  podél silnice III/37313 v obci Senička".

ROK 2018 

Místní komunikace Senička

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018, dotační titul č.1  - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce - poskytl obci Senička dotaci ve výši 500.000,- Kč na akci  "Místní komunikace Senička."

 ROK 2017      opzp logo.jpg

Likvidace odpadních vod Senička

Obec Senička obdržela v roce 2017 dotaci ve výši 23 981 053,59 Kč z OPŽP na projekt Likvidace odpadních vod Senička.

ROK 2017

Likvidace odpadních vod Senička

Olomoucký kraj v rámci programu "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017", dotační titul č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ poskytl obci Senička dotaci ve výši 2.300.000 Kč na akci "Likvidace odpadních vod Senička".

ROK 2016

Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 poskytl obci Senička investiční dotaci na projekt:"Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30.

Propagace

Fotodokumentace

Fotodokumentace 

 

ROK 2015

Restaurování památky Pomník I. a II. světové války

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na úhradu nákladů spojených s obnovou památky Pomník obětem I. a II. světové války částkou 20.000 Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015.

Propagace

Fotodokumentace

 

ROK 2014

Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 poskytl Obci Senička neinvestiční finanční příspěvek ve výši 74.000 Kč na projekt: Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička.

Projekt

Fotodokumentace

Propagace na úřední deska

 

ROK 2013

Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013“ částkou 10.000,- Kč.

Příloha

Příloha

 

ROK 2012 

Částečná úhrada výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“ částkou 10.000,- Kč a 14.000,- Kč.

Příloha

Příloha

 

Projekt: brod "U Přední skály" 

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova 2012 přispěl Obci Senička na realizaci projektu: brod „U Přední skály“ částkou ve výši 225.000,- Kč.

Příloha

Příloha

Příloha

Akce: "Bezpečně v obci" 

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na realizaci projektu: „Bezpečně v obci“ – pořízení 2 ks radarů (informačních panelů měření rychlosti)“ částku ve výši 42.000 Kč.

Bezpečně v obci

 

Územní plán sídelního útvaru Senička

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Senička

Žádost

Veřejnoprávní smlouva

Vyúčtování

Ověřování listin a podpisů

Ověření listiny či podpisu je možné na Obecním úřadě v Seničce v úřední dny, tj. v po a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. V případě ověření podpisu občanský průkaz s sebou. Správní poplatek za ověření jedné strany či podpisu je 30 Kč.

  

 Žádost o územní souhlas

(kanalizační přípojka)

Oznámení záměru dle § 96 SZ

VZOR.pdf

fulltext

3. 8. Miluše

Zítra: Dominik

 

  

   

Zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu

Informujeme občany obce Senička, že mají možnost nechat si zasílat veškerá hlášení místního rozhlasu do osobní e-mailové schránky. Stačí kliknout v horní liště na "Aktuality" a na odkaz "Chcete příjmat akutální zprávy?" a vyplnit e-mailovou adresu.

Aktuality

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ SLEDUJTE NA:

http://regionhana.cz/cs/kalendar-akci/

http://www.edb.cz/List.aspx?L=CZ&Region=OL&Popis=firmy-Olomouc

http://senicka.cz/index.php?nid=8552&lid=CZ&oid=1696873

http://geosense.cz/geoportal/senicka/

megafon-dlouhy[1].jpg