Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení obce č. 1/15, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

06.06.2015

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstrraňování komunálních odpadů

01.01.2013 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích

01.04.2011 

Obecně závazná vyhláška obce Senička č. 1/08, kterou se stanoví část společného obvodu Základní školy Senice na Hané, ročníky 1 - 9       

08.07.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/05, Požární řád obce

25.11.2005
Nařízení obce č. 1/05, kterým se ruší OZV č. 1/01, o schůdnosti místních komunkací a průjezdních úseků silnic 18.03.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/04, o zrušení OZV č. 1/96 ze dne 09.12.1996 19.11.2004
Obecně závazná vyhláška č. 1/02, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využití odpadu 01.04.2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/98, o vyhlášení závazných časů Územního plánu sídelního útvaru Senička 12.10.1998

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • viz. úřední deska obce

 

 

 

Územní plán sídelního útvaru Senička

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Senička

Žádost

Veřejnoprávní smlouva

Vyúčtování

Ověřování listin a podpisů

Ověření listiny či podpisu je možné na Obecním úřadě v Seničce v úřední dny, tj. v po a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. V případě ověření podpisu občanský průkaz s sebou. Správní poplatek za ověření jedné strany či podpisu je 30 Kč.

Akce: "Bezpečně v obci"

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na realizaci projektu: „Bezpečně v obci“ – pořízení 2 ks radarů (informačních panelů měření rychlosti)“ částku ve výši 42.000 Kč.

Bezpečně v obci

Projekt: brod "U Přední skály"

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova 2012 přispěl Obci Senička na realizaci projektu: brod „U Přední skály“ částkou ve výši 225.000,- Kč.

Příloha

Příloha

Příloha

Hasiči 2012

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012“ částkou 10.000,- Kč a 14.000,- Kč.

Příloha

Příloha

Hasiči 2013

Olomoucký kraj přispěl na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Senička podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013“ částkou 10.000,- Kč.

Příloha

Příloha

Projekt: Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 poskytl Obci Senička neinvestiční finanční příspěvek ve výši 74.000 Kč na projekt: Opravy střech hasičské zbrojnice a knihovny obce Senička.

Projekt

Fotodokumentace

Propagace na úřední desce

 

Restaurování památky Pomník I. a II. světové války

Olomoucký kraj přispěl obci Senička na úhradu nákladů spojených s obnovou památky Pomník obětem I. a II. světové války částkou 20.000 Kč z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji v roce 2015.

Propagace

Fotodokumentace

 

Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30

Olomoucký kraj v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 poskytl obci Senička investiční dotaci na projekt:"Rekonstrukce stávajících společenských prostor v 2.NP objektu č.p.30.

Propagace

Fotodokumentace

Fotodokumentace 

 

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Termíny svozu komunálního odpadu 2017

   Svoz 2017 

Zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu

Informujeme občany obce Senička, že mají možnost nechat si zasílat veškerá hlášení místního rozhlasu do osobní e-mailové schránky. Stačí kliknout v horní liště na "Aktuality" a na odkaz "Chcete příjmat akutální zprávy?" a vyplnit e-mailovou adresu.

Aktuality

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ SLEDUJTE NA:

http://regionhana.cz/cs/kalendar-akci/

http://www.edb.cz/List.aspx?L=CZ&Region=OL&Popis=firmy-Olomouc

http://senicka.cz/index.php?nid=8552&lid=CZ&oid=1696873

http://geosense.cz/geoportal/senicka/

obecsenicka_footer.png