Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Nařízení obce č. 1/15, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstrraňování komunálních odpadů

01.01.2020 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

01.01.2020 

Obecně závazná vyhláška obce Senička č. 1/08, kterou se stanoví část společného obvodu Základní školy Senice na Hané, ročníky 1 - 9       

08.07.2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/05, Požární řád obce

25.11.2005
Nařízení obce č. 1/05, kterým se ruší OZV č. 1/01, o schůdnosti místních komunkací a průjezdních úseků silnic 18.03.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/04, o zrušení OZV č. 1/96 ze dne 09.12.1996 19.11.2004
   
Obecně závazná vyhláška č. 1/98, o vyhlášení závazných časů Územního plánu sídelního útvaru Senička 12.10.1998

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • viz. úřední deska obce

 

 

 

 

Územní plán sídelního útvaru Senička

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Senička

Žádost

Veřejnoprávní smlouva

Vyúčtování

Ověřování listin a podpisů

Ověření listiny či podpisu je možné na Obecním úřadě v Seničce v úřední dny, tj. v po a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. V případě ověření podpisu občanský průkaz s sebou. Správní poplatek za ověření jedné strany či podpisu je 30 Kč.

  

 Žádost o územní souhlas

(kanalizační přípojka)

Oznámení záměru dle § 96 SZ

VZOR.pdf

8. 7. Nora

Zítra: Drahoslava

 

  

   

Zasílání zpráv prostřednictvím e-mailu

Informujeme občany obce Senička, že mají možnost nechat si zasílat veškerá hlášení místního rozhlasu do osobní e-mailové schránky. Stačí kliknout v horní liště na "Aktuality" a na odkaz "Chcete příjmat akutální zprávy?" a vyplnit e-mailovou adresu.

Aktuality

KULTURNÍ AKCE V OKOLÍ SLEDUJTE NA:

http://regionhana.cz/cs/kalendar-akci/

http://www.edb.cz/List.aspx?L=CZ&Region=OL&Popis=firmy-Olomouc

http://senicka.cz/index.php?nid=8552&lid=CZ&oid=1696873

http://geosense.cz/geoportal/senicka/

megafon-dlouhy[1].jpg